»За болницата


 

 

 

 

24 часов контрол и наблюдение от висококвалифициран лекарски и сестрински персонал

 

                                                        Индивидуален подход в предоперативната подготовка, постоперативния период и рехабилитация

                                 

Специализирана Хирургическа болница “Проф. Темелков”  е създадена през 1996  година, като база за извършване на хирургически прегледи и манипулации. Година по- късно залата за манипулации увеличава размерите си и е оборудвана съобразно изискванията за съвременна операционна зала. Третият етап включва изграждането на стаи за лежащо болни, зала за лапароскопска хирургия и нова регистратура с два допълнителни кабинета, единия от които е оборудван с модерен ехографски апарат. 2000 година стационара разшири своя капацитет с още  шест стаи за лежащо болни оформена бе и зала- градина за срещи и свиждания на болните с близките им. Изгради се асансьор, с което се улесни придвижването на  пациентите из болничното заведение и към градината за свиждания. В двора на СХБАЛ “Проф. Темелков” пациентите могат да бъдат внимателно и професионално обслужени в клиничната лабораторията и сектора по образна диагностика, включващ скенер, ядреномагнитен резонанс и мамографския кабинет. Така се оформи диагностично звено в помощ на болните- пролежаващи, постъпващи или тези, на които предстои диагностициране на заболяването .

Новини
31.1.2015 г.
Считано от 01.02.2015 г. ще настъпят промени в цените за извъшваните услуги в болничното заведение. ...   Виж
01.8.2013 г.
Болничното заведение разшири обема си на дейност  по Договор със Здравната  каса. При нуж...   Виж

Виж всички
Новости
01.1.2013 г.
Това е новият стандарт за ефективно и щадящо лазерно лечение на формите на хронична венозна недостат...   Виж
21.9.2011 г.
Лечение на Хемороидална болест   1.     Медикаментозно лечение 2. &...   Виж

Виж всички


The Quest to rolex replica One of the first visionaries to predict test-tube meat, you'll be surprised to learn, was Winston Churchill. Back in 1931, before he became Prime Minister, rolex replica wrote a magazine article about progress in which he predicted that by 1981, "we shall escape the absurdity of growing a whole chicken in order to eat the breast or wing, by growing these parts separately under a suitable medium" [replica watches uk]. He was a little off on the time frame, obviously. It wasn't until 2001 that a bioengineer named Morris Benjaminson rolex replica and colleagues at New York's Touro College took chunks of fresh muscle tissue from a goldfish and immersed them in a vat of swiss replica watches liquid of fetal bovine serum. By doing that, the researchers found they could cause the still-living muscle cells to divide and produce more muscle cells; they were able to add about 14 percent worth of hublot replica flesh on the chunks. Benjaminson actually tried frying the fake fish in olive oil flavored with lemon, louis vuitton replica and pepper and showed the result to colleagues, but nobody got up the nerve to actually try a bite [cartier replica].